Weblinks

Đại Học KHTN
 
 
 
ITP
 
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nano
 
Công ty cổ phần khoa học công nghệ Petech
 

 
Admissions Notice 2012 Master Program - Nanomaterials and Nanodevices

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NANO

------&------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2012
chuyên ngành “VẬt liỆu và Linh kiỆn NanO”

1

            Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM), Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQG HN phối hợp với Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano (PTN CNNN), ĐHQG HCM tổ chức đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano.

1

1. Đối tượng dự thi:

  • Đối tượng dự thi: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano (Vật lý Kỹ thuật, Vật lý, Hóa học, Khoa học Vật liệu, Điện tử - Viễn thông).
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.
  • Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi
  • Các điều kiện khác theo quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Quy định về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển:

2.1. Người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

  • Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
  • Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên;
  • Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); Các chứng chỉ này phải có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;
  • Có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi.

2.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại Mục 2.1 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh và phải ghi rõ trong hồ sơ dự tuyển.

 

3. Địa điểm học:

Tại cơ sở của ĐHQG HCM và các Phòng Thí nghiệm của Trường ĐHCN tại Hà Nội.

4. Thời gian thi:

Ngày 08, 09 tháng 09 năm 2012, theo kỳ thi Tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2012 của ĐHQG HN.

5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ:

Phát hành hồ sơ: Từ  ngày 25/06 đến ngày 30/07 năm  2012.

Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 02/07 đến ngày 02/08 năm  2012.

6. Địa điểm thi:

Thi tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại:

1

      1. Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

         Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

         Điện thoại: (08) 3724 2160  máy lẻ 4633 or 0909.449.505 (Ms. Lê)

         Website: http://hcmlnt.edu.vn

      2. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN

          Địa chỉ: Phòng 201-E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

          Điện thoại: (04) 3754 7810                 Fax: (04) 3754 7460

          Website: http://www.uet.vnu.edu.vn


Other news:
Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ7 (SPMS-2011) (18-09-2012)
The delegation from Roskilde University, Denmark visited LNT on 14th March 2011 (18-09-2012)
Dr. Sandrine MAXIMILIEN from INSA de LYON UNIVERSITE de LYON, France visited LNT and discussed about French internship student program on 11th March 2011 (18-09-2012)
The researchers from University of Technology of Compiègne visited LNT on 16th February, 2011 (18-09-2012)
Dr Nguyen Hong Quang, Norut - Northern Research Institute Norway visited LNT on 18th January, 2011 to discuss about the agreement in Solar cell project (18-09-2012)
The delegation from University of Minnessota, United States visited LNT on 11th January, 2011 (18-09-2012)
VNUHCM-UCLA Joint Symposium (18-09-2012)
The delegation from Bayer (South East Asia) Pte Ltd visit LNT on November 29th, 2010 (18-09-2012)
Dr. Lionel Vayssieres from the National Institute for Materials Science, Japan visited LNT on 17th November, 2010 (29-05-2012)
The delegation from Viko Company visited LNT on November 19th, 2010 (12-12-2010)
Contact the INT
028 37 2468 23 /32
Ext: 101/102

Fax: 028 3724 2163
Email: int@vnuhcm.edu.vn

Mailing address: Community 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Find the INT
News
Foreign Partners
 
 
 
 
40-30
 
CERADROP
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em